ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Дата: 06.10.2021 08:58
Кількість переглядів: 286

Фото без описуПерелік питань

на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

3. Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6. Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Які питання потребують правового регулювання та визначаються виключно Законами України.

17. Державний бюджет України.

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України.

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної                       безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

25. Система судів в Україні.

26. Основні засади судочинства в Україні.

27. Система адміністративно-територіального устрою України.

28. Органи місцевого самоврядування в Україні.

29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України .

30. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України .

 

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

16. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

17. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування.

18. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування; соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

19. Обчислення стажу роботи в органах місцевого самоврядування.

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

21. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

 

 

Питання на перевірку знання

Закону України  «Про запобігання корупції»

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

19. Антикорупційна експертиза.

20. Спеціальна перевірка.

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для перевірки знання кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб Петро-Михайлівської сільської ради з урахуванням специфіки вакантної посади  
 спеціаліста – землевпорядника

 

1. Земельне законодавство, його завдання та принципи.

2. Повноваження сільських рад у галузі земельних відносин та розпорядження землями комунальної власності.

3. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування.

4. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.

5. Принципові положення Закону України «Про оренду землі».

6. Підстави припинення права користування земельними ділянками.

7. поняття земельного сервітуту. Суть, види та механізми встановлення.

8. Поняття та загальна характеристика права власності на землю Форми власності на землю.

9. Спільна власність, спільна часткова, спільна сумісна власність. Суб'єкти права спільної власності.

10. Права користування землею (право постійного користування, право оренди, право концесії. Суб'єкти і об'єкти права користування землею.

11. Перехід права власності та права користування землею при переході його на будівлі і споруди.

12. Види обмежень на користування земель. Роль містобудівної та землевпорядної докумен6тації при встановленні обмежень щодо використання земель.

13. Основні засади продажу земельних ділянок державної та комунальної власності.

14. конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного аукціону.

15. Розгляд земельних спорів. Розмежування розпоряджень щодо розгляду даного виду спорів.

16. Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України. Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних ділянках.

17. Обов'язки власників земельних ділянок щодо визначення спільних меж земельних ділянок.

18. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

19. Викуп земельних ділянок приватної власності з мотивів суспільної необхідності.

20. Загальна характеристика оренди землі та договору оренди землі.

21. Зміст суборенди землі та особливості її виникнення та припинення.

22. паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.

23. Норми безоплатного надання земельних ділянок громадянам.

24. Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.

25. Поняття державного земельного кадастру.

26. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.

27. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

28. Гарантії права власності та користування землею.

29. Права та обов'язки власників землі та землекористувачів.

30. Обов'язки орендарів земельної ділянки.

 

 

начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту

 

1. Нормативні акти, якими у своїй діяльності керується відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради.

2. Поняття про інклюзивну освіту.

3. Основні завдання відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради.

4. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу.

 5. Права відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради.

6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

7. Керівництво відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради.

8. Мова у сфері культури.

9. Порядок призначення керівника та спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради, вимоги до керівника за освітою.

10. Типи закладів дошкільної освіти.

11. Основні обов’язки начальника та спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради.

12. Фінансування закладів культури.

13. Молодіжна рада.

14. Поняття про повну загальну освіту.

15. Реалізація державної політики в галузі культури.

16. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури.

17. Заклад загальної середньої освіти.

18. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури.

19. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини.

20. Права громадян у сфері культури.

21.Державний орган управління освітою в Україні та його повноваження.

22. Основні завдання відділу освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради.

23.Право на  освіту.

24. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту.

25.Мова освіти.

26.Державна політика в галузі бібліотечної справи.

27.Організаційно-правовий статус закладів освіти.

28. Класифікація об'єктів культурної спадщини.

29.Завдання дошкільної освіти.

30. Утримання та використання пам'яток культурної спадщини.

 

 

Начальник Відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Державний реєстратор Петро-Михайлівської сільської ради:

 

1.  Сфера застосування Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

2.  Засади державної реєстрації прав.

3.  Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.

4.  Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав.

5.  Система органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав.

6.  Державний реєстратор.

7.  Прийняття рішення державним реєстратором.

8.   Державний реєстр прав.

9.   Структура Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

10.  Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи.

11.  Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна.

12 . База даних заяв.

13.  Реєстраційна справа.

14.  Проведення державної реєстрації прав.

15.   Строк державної реєстрації прав.

16. Перелік документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

17. Отримання документів за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

18. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав.

19.  Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав .

20.  Відмова в державній реєстрації прав.

21.  Строк надання послуги: державна реєстрація юридичної особи.

22.  Внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування.

23. Підстави для державної реєстрації прав.

24.  Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної, комунальної власності.

25.  Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року.

26.  Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки.

27.  Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках та збудовані до 5 серпня 1992 року.

28.  Надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Державного реєстру юридичної особи.

29.  Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав .

30. Відповідальність у сфері державної реєстрації.

 

 

Спеціаліст І категорії Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності (уповноважена особа на проведення тендерних закупівель)

 

1. Планування закупівель.

2. Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення.

3. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників.

4. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль.

  1. Оприлюднення інформації про закупівлю.

6. Уповноважена особа із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

7. Електронна система закупівель.

8. Спрощені закупівлі.

9. Рамкові угоди.

10.Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі.

11.Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.

12.Умови застосування відкритих торгів.

13.Інформування про проведення відкритих торгів.

14.Тендерна документація.

15.Технічні специфікації, маркування, сертифікати, протоколи випробувань та інші засоби підтвердження відповідності.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

17. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій.

18. Стаття 30. Електронний аукціон.

19. Відхилення тендерних пропозицій.

20. Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся.

21. Рішення про намір укласти договір про закупівлю.

22. Умови застосування процедури конкурентного діалогу.

23. Проведення конкурентного діалогу.

24. Умови застосування процедури торгів з обмеженою участю.

25. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього.

26. Внесення змін до договору про закупівлю.

27. Звіт про виконання договору про закупівлю.

28.  Відповідальність за порушення вимог Закону.

29. Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

30. Закон застосовується:

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь