БЮДЖЕТ 2024

Фото без опису

 

Пояснювальна записка

до рішення  Петро-Михайлівської сільської ради

«Про бюджет Петро-Михайлівської сільської

територіальної громади на 2024 рік»

 

Показники доходної частини бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади на 2024 рік базуються на основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

Негативний вплив воєнних дій на території України унеможливлюють розроблення реалістичних прогнозів тому при формуванні дохідної частини бюджету на 2024 рік було враховано:

 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2022 року та 9 місяців 2023 року;
 • Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

            До загального фонду бюджету на 2024 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України.

 

Видаткова частина бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади розрахована із врахуванням показників, викладених в листах Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік», від 28.08.2023 №05110-12-6/23328 "Про міжбюджетні трансферти на 2024 рік", та Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

 

Прожитковий мінімум становитиме у 2024 році:

 • на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2920 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2563 грн;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 3196 грн;
 • працездатних осіб: з 1 січня – 3028 грн;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 2361 гривні.

 

Мінімальна заробітна плата:

 • з 1 січня 2024 року – в розмірі 7100 грн.,
 • з 1 квітня 2024 року – в розмірі 8000 грн.

 

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 • з 1 січня 2024 року – в розмірі 3195 грн.,
 • з 1 квітня 2024 року – в розмірі 3600 грн.

 

Під час складання видаткової частини бюджету враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, природний газ і послуги зв’язку, які споживають бюджетні установи.

 

Доходи бюджету Петро-Михайлівської

сільської територіальної громади на 2024 рік

Обсяг доходів бюджету Петро-Михайлівської територіальної громади прогнозується  по загальному фонду в  розмірі 48 686,700тис.грн.

          1. З них, обсяг офіційних трансфертів загального фонду складає 26188,500тис.грн., а саме:

- базова дотація – 8415,800тис.грн.,

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 17772,700тис. грн..

          2. З них обсяг  власних податкових надходжень загального фонду на  2024 рік  визначено  в  розмірі –  22 464,100тис. грн., з них:

- 11010100 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 7 410,000тис.грн.,

- 11010400 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата –                                   5 300,000тис.грн.,

- 11010500 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування – 225,000тис.грн.,

- 11020200 податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 9,400тис.грн.,

- 13030100 рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 0,500тис.грн.,

- 140401000 акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 – 150,000тис.грн.,

- 14040200 акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 150,000тис.грн.,

- 18010100 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 34,500тис.грн.,

- 18010200 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 0,900тис.грн.,

- 18010300 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 100,000тис.грн.,

- 18010400 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 75,000тис.грн.,

- 18010500 земельний податок з юридичних осіб – 284,500тис.грн.,

- 18010600 орендна плата з юридичних осіб – 1 675,000тис.грн.,

- 18010700 земельний податок з фізичних осіб – 600,000тис.грн.,

      - 18010900 орендна плата з фізичних осіб – 560,000тис.грн.,

- 18011100 транспортний податок з юридичних осіб – 25,000тис.грн.,

- 18050300 єдиний податок з юридичних осіб – 64,300тис.грн.,

- 18050400 єдиний податок з фізичних осіб – 1 200,000тис.грн.,

- 18050500 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` -  4 600,000тис.грн.

           3. З них, обсяг  власних неподаткових надходжень загального фонду на  2024 рік  визначено  в  розмірі –  34,100тис. грн., з них:

 • 21081100 адміністративні штрафи та інші санкції  - 25,000тис.грн.,
 • 22012500 плата за надання інших адміністративних послуг – 5,000тис.грн.,
 • 22080400 надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 4,000тис.грн.,
 • 22090100 державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  – 0,030тис.грн.,
 • 22090400 державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  - 0,070тис.грн.

 

Видатки бюджету Петро-Михайлівської

сільської територіальної громади на 2024 рік

Обсяг видатків бюджету Петро-Михайлівської територіальної громади по загальному фонду прогнозується  в  розмірі 48 686,700 тис.грн.

 1. КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради»

На утримання апарату сільської ради на 2024 рік передбачені видатки у сумі 8 857,974тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 5 946,932тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 1 312,434тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 35,000тис.грн.,

- бензин для автомобілів – 330,000тис.грн.,

- запасні частини для автомобілів – 40,000тис.грн.,

- мастильні матеріали для автомобілів – 6,000тис.грн.,

- технічне обслуговування систем газопостачання – 35,000тис.грн.,

- сервісне обслуговування газового обладнання – 78,000тис.грн.,

- поточний ремонт і технічне обслуговування офісної техніки – 25,000тис.грн.,

- послуги по супроводженню комп’ютерної програми – 15,200тис.грн.,

- послуги зв'язку по забезпеченню доступу до мережі Інтернет – 30,000тис.грн.,

- послуги зв’язку (телефон) – 4,800тис.грн.,

- обов’язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті та цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 5,100тис.грн.,

- послуги з адвокатської діяльності – 92,400тис.грн.,

- послуги з придбання програмної продукції Office 365 - 6 шт. – 15,000тис.грн.,

- послуги інформатизації (технічна підтримка сайту: p-mih.rada@i.ua) – 5,000тис.грн.,

- послуги з реєстрації в системі програмного продукту "AIC "Місцеві бюджети" – 3,420тис.грн.,

- послуги з доступу в режимі онлайн до елек. Інф. ресурсу ibuhgalter.net – 6,120тис.грн.,

- оплата водопостачання – 28,500тис. грн.,

- оплата електроенергії – 428,760тис.грн.,

- оплата природного газу – 340,515тис.грн.,

- оплата розподілу природного газу 31,460тис.грн.,

- оплата за вивіз твердих побутових відходів – 10,133тис.грн.,

- оплата за придбання твердих паливних брикетів – 14,000тис.грн.,

- оплата членських внесків, податків, судових зборів, штрафних санкцій, обов'язкових платежів до бюджетів – 19,200тис.грн.,

 

 1. КПКВК 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громадах»

На 2024 рік видатки на утримання Служби у справах дітей передбачені в розмірі 346,358тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 283,900тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 62,458тис.грн.

 

 1. КПКВК 0113140 «Забезпечення оздоровлення та відпочинок дітей»

Видатки на 2024 рік в сумі 94,500 тис.грн. на придбання путівок на оздоровлення та відпочинок:

 • діти – сироти та під опікою,
 • діти – один з батьків загинув (пропав безвісти) в районі проведення бойових дій,
 • діти з малозабезпечених сімей.

 

 1. КПКВК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Видатки на 2024 рік складають 156,000тис.грн. для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

 

 1. КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
 • Видатки згідно Програми організації оплачуваних громадських робіт в сумі 147,796тис.грн., з них на заробітну плату в сумі 121,144тис.грн., на нарахування на оплату в сумі 26,652тис.грн.
 • Видатки згідно Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт в сумі 19,520тис.грн., з них на заробітну плату в сумі 16,000тис.грн., на нарахування на оплату праці в сумі 3,520тис.грн.

 

 1. КПКВК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

На 2024 рік видатки на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» передбачені в розмірі 1552,394 тис. грн., з них:

 • заробітна плата – 1 264,257 тис. грн.,
 • нарахування на оплату праці – 278,137тис.грн.,
 • папір та канцелярські товари – 10,000тис.грн.

 

 1. КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

На 2024 рік видатки в сумі 295,100тис.грн., з них на:

 • Придбання подарунків (канцтоварів) для першокласників до свята «Першого дзвоника» - 5,000тис.грн.,
 • Придбання подарунків (канцтоварів) для вихованців закладу дошкільної освіти на свято «Випускники старшої групи»  - 3,000тис.грн.,
 • Придбання подарунків (канцтоварів) для учнів 11 класу до  свята «Останній дзвоник» - 3,000тис.грн.,
 • Придбання вінків до Дня пам’яті та примирення - 10,000тис.грн.,
 • Придбання новорічних подарунків учням, вихованцям, дітям з інвалідністю та дітям ВПО з окупованих територій – 98,100тис.грн.,
 • Допомога на поховання осіб деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого – 6,000тис.грн.
 • Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовців та волонтерів, які загинули (померли) під час проведення бойових дій – 100,000тис.грн.,
 • Виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги пораненим військовослужбовців та волонтерів – 50,000тис.грн.,
 • Виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги зниклих безвісти військовослужбовців та волонтерів – 10,000тис.грн.,
 • Виплата одноразової соціальної матеріальної допомоги у разі перебування в полоні військовослужбовців та волонтерів – 10,000тис.грн.

 

 1. КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

На утримання в 2024 році бібліотек, а саме: центральна публічна бібліотека с.Петро-Михайлівка, філії с.Дніпровка, с.Гнаровськ, с.Тернівка передбачені видатки в розмірі 749,018 тис. грн., з них на:

 • заробітна плата – 584,441 тис. грн.,
 • нарахування на оплату праці – 164,577тис.грн.

 

 1. КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

На утримання в 2024 році сільських будинків культури с.Петро-Михайлівка, с.Гнаровськ, с.Тернівка передбачені видатки в розмірі 1 443,508тис. грн., з них на:

 • заробітна плата – 853,044 тис. грн.,
 • нарахування на оплату праці – 238,470тис.грн.,
 • оплата послуг надання доступу до Інтернет – 15,600тис.грн,
 • оплата електроенергії – 334,880тис.грн.,
 • оплата ТПВ – 1,514тис.грн.

 

 1.  КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

На 2024 рік видатки в сумі 260,000тис.грн., з них на:

 • Фінансова підтримка діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» в сумі 180,000тис.грн. на оплату водопостачання.
 • Фінансова підтримка діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» в сумі 80,000тис.грн. на оплату електроенергії.

 

 1.  КПКВК 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства»

На 2024 рік видатки в сумі 15,000тис.грн. на оплату послуг з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (житлових будинків)

 

 1. КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

На 2024 рік видатки в сумі 408,720тис.грн., з них на:

 • оплата послуг прибирання снігу з вулиць – 60,0 тис.грн.,
 • придбання бензину, оливи та запасних частин для косіння – 25,000тис.грн.,
 • оплата електроенергії вуличного освітлення – 323,720тис.грн.

 

 1. КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

На 2024 рік видатки в сумі 38,500тис.грн. на придбання бензину та дизельного палива для здійснення оперативно-службової діяльності підрозділу 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області.

 

 1. КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громадах»

На 2024 рік видатки на утримання відділу освіти, культури, молоді та спорту передбачені в розмірі 776,464тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 625,380тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 137,584тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 10,000тис.грн.,

- оплата послуг реєстрації в системі програмного продукту "AIC "Місцеві бюджети" – 3,500тис.грн.

 

 1. КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

На 2024 рік видатки на утримання КЗДО «ДС «Ромашка» передбачені в розмірі 4 494,685 тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

 - заробітна плата – 3 350,173тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 737,040тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 10,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування внутрішніх систем газопостачання та газового обладнання – 35,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування систем газопостачання – 3,500тис.грн.,

- оплата послуг з припинення/відновлення газопостачання – 5,000тис.грн.,

- оплата послуг медичного обслуговування працівників – 35,000тис.грн.,

- оплата поточного ремонту і технічного обслуговування офісної техніки – 4,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічних випробувань (перевірка контурів заземлення) – 4,000тис.грн.,

- оплата послуг по супроводженню комп’ютерної програми – 2,000тис.грн.,

- оплата послуг зв'язку по забезпеченню доступу до мережі Інтернет – 3,480тис.грн.,

- оплата за обслуговування пожежної сигналізації – 15,840тис.грн.,

- оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 10,000тис.грн.,

- оплата водопостачання – 11,609тис. грн.,

- оплата електроенергії – 46,400тис.грн.,

- оплата природного газу – 198,648тис.грн.,

- оплата розподілу природного газу – 18,610тис.грн.,

- оплата за вивіз ТПВ – 3,785тис.грн.,

- оплата податків – 0,600тис.грн.

 

На 2024 рік видатки на утримання КЗДО «ДС «Гнаровчата» передбачені в розмірі 965,594 тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 586,929тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 162,045тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 5,000тис.грн.,

- оплата послуг медичного обслуговування працівників – 5,500тис.грн.,

- оплата поточного ремонту і технічного обслуговування офісної техніки – 1,500тис.грн.,

- оплата послуг з технічних випробувань (перевірка контурів заземлення) – 3,000тис.грн.,

- оплата водопостачання – 18,214тис. грн.,

- оплата електроенергії – 180,000тис.грн.,

- оплата за вивіз ТПВ – 3,406тис.грн.,

 

 1. КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  за рахунок коштів  місцевого бюджету»:

На утримання ОКЗ «Орієнтир» передбачені видатки в розмірі 3 245,436тис.грн.        У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 2 141,030тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 471,027тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 10,000тис.грн.,

- придбання бензину, оливи та запасних частин для косіння – 6,000тис.грн.,

- оплата послуг з перевірки вимірювальних приладів котельні, технічного обслуговування котельного обладнання та газопроводів, припинення/відновлення газопостачання – 50,000тис.грн.,

- оплата послуг зв'язку по забезпеченню доступу до мережі Інтернет – 8,400тис.грн.,

- оплата послуг зв’язку (телефон) – 1,660тис.грн.,

-  оплата послуг медичного обслуговування працівників – 23,000тис.грн.,

- оплата поточного ремонту і технічного обслуговування офісної техніки – 9,000тис.грн.,

- оплата послуг по супроводженню комп’ютерної програми – 4,200тис.грн.,

- оплата послуг з технічних випробувань (перевірка контурів заземлення) – 4,500тис.грн.,

- оплата за обслуговування пожежної сигналізації – 9,600тис.грн.,

- оплата водопостачання – 32,101тис. грн.,

- оплата електроенергії – 99,462тис.грн.,

- оплата природного газу – 331,080тис.грн.,

- оплата розподілу природного газу – 40,848тис.грн.,

- оплата за вивіз ТПВ – 3,028тис.грн.,

- оплата податків – 0,500тис.грн.

 

На утримання Дніпровського ліцею передбачені видатки в розмірі 2 107,522тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 1331,821тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 293,001тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 10,000тис.грн.,

- придбання бензину, оливи та запасних частин для косіння – 6,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування внутрішніх систем газопостачання та газового обладнання – 21,000тис.грн.,

- оплата послуг з підготовки котельного обладнання до опалювального сезону – 41,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування газопроводу – 16,000тис.грн.,

- оплата послуг з припинення/відновлення газопостачання – 4,800тис.грн.,

- оплата послуг з технічних випробувань (перевірка контурів заземлення) – 4,800тис.грн.,

- оплата послуг медичного обслуговування працівників – 20,000тис.грн.,

- оплата поточного ремонту і технічного обслуговування офісної техніки – 8,000тис.грн.,

- оплата послуг по супроводженню комп’ютерної програми – 4,350тис.грн.,

- оплата послуг зв'язку по забезпеченню доступу до мережі Інтернет – 8,400тис.грн.,

- оплата за обслуговування пожежної сигналізації – 7,200тис.грн.,

- оплата водопостачання – 4,320тис. грн.,

- оплата електроенергії – 57,600тис.грн.,

- оплата природного газу – 248,310тис.грн.,

- оплата розподілу природного газу – 18,823тис.грн.,

- оплата за вивіз ТПВ – 1,597тис.грн.,

- оплата податків – 0,500тис.грн.

 

На утримання Тернівського ліцею передбачені видатки в розмірі 2 583,686тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 1 666,178тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 366,559тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 10,000тис.грн.,

- придбання бензину, оливи та запасних частин для косіння – 6,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування внутрішніх систем газопостачання та газового обладнання – 32,500тис.грн.,

- оплата послуг з підготовки котельного обладнання до опалювального сезону – 41,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування газопроводу – 4,000тис.грн.,

- оплата послуг з припинення/відновлення газопостачання – 4,800тис.грн.,

- оплата послуг з технічних випробувань (перевірка контурів заземлення) – 3,900тис.грн.,

- оплата послуг медичного обслуговування працівників – 21,700тис.грн.,

- оплата поточного ремонту і технічного обслуговування офісної техніки – 8,000тис.грн.,

- оплата послуг по супроводженню комп’ютерної програми – 10,850тис.грн.,

- оплата послуг зв'язку по забезпеченню доступу до мережі Інтернет – 9,000тис.грн.,

- оплата електроенергії – 56,000тис.грн.,

- оплата природного газу – 314,525тис.грн.,

- оплата розподілу природного газу – 28,174тис.грн.,

- оплата податків – 0,500тис.грн.

 

На утримання Гнаровської початкової школи передбачені видатки в розмірі 1 315,950 тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 837,991тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 199,309тис.грн.,

- папір та канцелярські товари – 10,000тис.грн.,

- придбання бензину, оливи та запасних частин для косіння – 6,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування внутрішніх систем газопостачання та газового обладнання – 21,000тис.грн.,

- оплата послуг з технічного обслуговування газопроводу – 3,500тис.грн.,

- оплата послуг з періодичної перевірки димових та вентиляційних каналів – 1,500тис.грн.,

- оплата послуг з технічних випробувань (перевірка контурів заземлення) – 4,000тис.грн.,

- оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 3,500тис.грн.

- оплата послуг медичного обслуговування працівників – 7,200тис.грн.,

- оплата поточного ремонту і технічного обслуговування офісної техніки – 2,600тис.грн.,

- оплата послуг по супроводженню комп’ютерної програми – 1,150тис.грн.,

- оплата послуг зв'язку по забезпеченню доступу до мережі Інтернет – 9,600тис.грн.,

- оплата водопостачання – 1,943тис. грн.,

- оплата електроенергії – 55,200тис.грн.,

- оплата природного газу – 140,710тис.грн.,

- оплата розподілу природного газу – 7,411тис.грн.,

- оплата за вивіз ТПВ – 3,036тис.грн.,

- оплата податків – 0,300тис.грн.

 

 1. КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

Видатки на регулярний підвіз учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому в сумі 38,800тис.грн., а саме:

- ОКЗ «Орієнтир» передбачені видатки на обов’язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті та цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 4,400тис.грн., придбання запасних частин – 10,000тис.грн.

- Тернівський ліцей передбачені видатки на обов’язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті та цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 2,200тис.грн., придбання запасних частин – 10,000тис.грн.

- Дніпровський ліцей передбачені видатки на обов’язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті та цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 2,200тис.грн. придбання запасних частин – 10,000тис.грн.

 

 1. КПКВК 0611031«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок  освітньої субвенції»: в сумі 17772,700тис.грн., а саме:

На оплату праці педагогічним працівникам ОКЗ «Орієнтир» передбачені видатки в розмірі 6557,200тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 5374,755тис. грн.,

- нарахування на оплату праці – 1182,445тис.грн.

На оплату праці педагогічним працівникам Дніпровського ліцею передбачені видатки в розмірі 4940,000тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

заробітна плата – 4049,180тис. грн., нарахування на оплату праці – 890,820тис.грн.

На оплату праці педагогічним працівникам Тернівського ліцею передбачені видатки в розмірі 4778,000тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

заробітна плата – 3916,393тис. грн., нарахування на оплату праці – 861,607тис.грн.

На оплату праці педагогічним працівникам Гнаровської початкової школи передбачені видатки в розмірі 1497,500тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

заробітна плата – 1227,459тис. грн., нарахування на оплату праці – 270,041тис.грн.

 

 1. КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері територіальних громадах»

На 2024 рік видатки на утримання відділу фінансів передбачені в розмірі 599,050тис. грн. У загальному обсязі видатки складають:

- заробітна плата – 475,860тис. грн.,

     - нарахування на оплату праці – 104,690тис.грн.,

     - придбання канцелярських товарів – 10,000тис.грн.,

     - оплата послуг реєстрації в системі програмного продукту "AIC "Місцеві    

        бюджети" – 8,500тис.грн.

 

 1.  КПКВК 3718710 «Резервний фонд» в сумі 100,000тис.грн.

 

 1. КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 2024 рік  видатки передбачено в розмірі 302,425тис.грн., а саме:
  1. Вільнянський місцевий архів на утримання

61,756тис.грн.

  1. КНП Вільнянська багатопрофільна лікарня на:

 105,000тис.грн

   

-на безкоштовні рецепти для лікування осіб, що хворіють  онкологічними захворюваннями

50,000тис.грн.

-на безкоштовні рецепти для лікування осіб, які страждають на психічні розлади

55,000тис.грн.

  1. КНП "Вільн.центр перв. медико-санітарної допомоги" на:

 135,669тис.грн

-на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін")

10,000тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів)

5,000тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів)

27,700тис.грн.

-на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення знеболювальними препаратами)

15,000тис.грн.

-на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб

50,000тис.грн.

-на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю

27,969тис.грн.

 

 

Начальник відділу фінансів

Петро-Михайлівської сільської ради                                           Олена КУРЧЕНКО

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 5

ДОДАТОК 7

РІШЕННЯ №20 від 20.12.2023 " Про бюджет Петро-Михайлівської сільської територіальної громади на 2024 рік"

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь