Звіт про виконання бюджету за 2021 рік

 

Звіту про виконання бюджету  

Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

за 2021 рік

 

За 2021 рік до дохідної частини бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади надійшло 58232,901 тис.грн., з них: до загального фонду -  44035,878 тис.грн., що становить 105,4% до планових показників звітного періоду, до спеціального фонду – 14197,023 тис.грн., що складає 7401,2%.

Власних доходів (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 22809,969 тис.грн., що становить 111,1% до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 21225,909 тис.грн., що становить 100% до планових показників, затверджених на відповідний період.

Видаткова частина за 2021 рік виконана в сумі 55688,226 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 39551,963 тис.грн., що становить 88,2% до планових показників звітного періоду, спеціальний фонд – 16136,263 тис.грн., що складає 584,3%.

 1. Обсяг  надходжень бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади загального фонду за  2021 рік  складає –  44035,878 тис. грн., з них:
 • 11010100 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 7571,725 тис.грн., що становить 111,1% від затвердженого плану в сумі 6818,499 тис.грн.
 • 11010400 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 6274,877 тис.грн., що становить 114,2% від затвердженого плану в сумі 5495,174 тис.грн.
 • 11010500 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування – 205,971 тис.грн., що становить 219,1% від затвердженого плану в сумі 94,000 тис.грн.
 • 11020200 податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 0,557 тис.грн., який не планувався.
 • 13010200 рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 3,770 тис.грн., що становить 100,0% від затвердженого плану в сумі 3,770 тис.грн.
 • 13030100 рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 0,707 тис.грн., що становить 1767,6% від затвердженого плану в сумі 0,040 тис.грн.
 • 14040000 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 243,388 тис.грн., що становить 101,9% від затвердженого плану в сумі 238,900 тис.грн.
 • 18010100 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 9,042 тис.грн., що становить 127,4% від затвердженого плану в сумі 7,100 тис.грн.
 • 18010200 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 113,145 тис.грн., що становить 125,7% від затвердженого плану в сумі 90,000 тис.грн.
 • 18010300 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 91,603 тис.грн., що становить 100,3% від затвердженого плану в сумі 91,295 тис.грн.
 • 18010400 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 44,066 тис.грн., що становить 113,4% від затвердженого плану в сумі 38,865 тис.грн.
 • 18010500 земельний податок з юридичних осіб – 273,290 тис.грн., що становить 103,0% від затвердженого плану в сумі 265,380 тис.грн.
 • 18010600 орендна плата з юридичних осіб – 1476,649 тис.грн., що становить 107% від затвердженого плану в сумі 1380,600 тис.грн.
 • 18010700 земельний податок з фізичних осіб – 835,006 тис.грн., що становить 100,4% від затвердженого плану в сумі 831,810 тис.грн.
 • 18010900 орендна плата з фізичних осіб – 580,947 тис.грн., що становить 103,6% від затвердженого плану в сумі 560,750 тис.грн.
 • 18011100 транспортний податок з юридичних осіб – 25,000тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану в сумі 25,000 тис.грн.
 • 18050300 єдиний податок з юридичних осіб – 53,673 тис.грн., що становить 101,6% від затвердженого плану в сумі 52,840 тис.грн.
 • 18050400 єдиний податок з фізичних осіб – 1074,356 тис.грн., що становить 107,1% від затвердженого плану в сумі 1003,430 тис.грн.
 • 18050500 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`– 3859,255 тис.грн., що становить 110,2% від затвердженого плану в сумі 3501,700 тис.грн.
 • 21081100 адміністративні штрафи та інші санкції  – 19,871 тис.грн., що становить 102,1% від затвердженого плану в сумі 19,470 тис.грн.
 • 22012500 плата за надання інших адміністративних послуг – 2,317 тис.грн., що становить 104,6% від затвердженого плану в сумі 2,215 тис.грн.
 • 22080400 надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 10,047 тис.грн., що становить 103,6% від затвердженого плану в сумі 9,700 тис.грн.
 • 22090100 державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  – 0,512 тис.грн., що становить 102,3% від затвердженого плану в сумі 0,500 тис.грн.
 • 22090400 державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  - 1,288 тис.грн. що становить 107,4% від затвердженого плану в сумі 1,200 тис.грн.
 • 24060300 інші надходження – 38,907 тис.грн., що не планувався.

-    41020100 базова дотація – 4512,500 тис.грн., що становить 100% від   

     затвердженого плану.

-    41033900 освітня субвенція з державного бюджету  – 15430,400 тис.грн., що  

     становить 100% від затвердженого плану.

 • 41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 139,00 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
 • 41040200 дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 807,800 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
 • 41040500 дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 102,016 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
 • 41051200 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 29,908 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
 • 410514000 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 202,804 тис.грн., що становить 95,6% від затвердженого плану.
 • 41051700 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 1,481 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.

 

 1. Обсяг  надходжень бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади спеціального фонду за  2021 рік  складає –  14197,023 тис. грн., з них:

 

 • 19010100 екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) –  12,140 тис.грн., який не планувався.
 • 19010200 надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 0,627 тис.грн., який не планувався.
 • 19010300 надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 223,892 тис.грн., який не планувався.
 • 24062100 грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища – 12,448 тис.грн., який не планувався.
 • 25010100 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 110,436 тис.грн., що складає 59% до затвердженого плану 187,320 тис.грн.
 • 25010200 надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  – 11946,913 тис.грн., які не планувалися.
 • 25010300 плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 4,527 тис.грн., що складає 100,6% до затвердженого плану 4,500 тис.грн.
 • 25010400 надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 5,210 тис.грн., які не планувалися.
 • 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки – 1880,830 тис.грн., які не планувалися.
 1. Обсяг видатків бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади загального  фонду (01) складає39551,963 тис. грн., в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить: 

 

  1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:

 

 • КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 5766,409 тис.грн., що становить 95,1%
 • КПКВК 0113032 відшкодуванню витрат, пов’язаних з наданням пільг з оплати послуг зв'язку – 0,383 тис.грн., що становить 99,6%
 • КПКВК 0113121 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 268,491 тис.грн., що становить 99,7%
 • КПКВК 0113140 придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей – 47,250 тис.грн., що становить 100%
 • КПКВК 0113160 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 58,451 тис.грн., що становить 100%
 • КПКВК 0113210 організація та проведення громадських робіт – 45,716 тис.грн., що становить 100 %
 • КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Цент надання соціальних послуг»  – 929,501 тис.грн., що становить 98,9%
 • КПКВК 0113242 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 184,269 тис.грн., що становить 93,2%
 • КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 420,728 тис.грн., що становить 99,7%
 • КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 704,219 тис.грн., що становить 97,3%
 • КПКВК 0116013 надання фінансової допомоги комунгоспам – 1308,477 тис.грн., що становить 93,9%
 • КПКВК 0116017 забезпечення технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (житлові будинки) – 11,351 тис.грн., що становить 100%
 • КПКВК 0116030 організація благоустрою населених пунктів – 304,871 тис.грн., що становить 76,7%
 • КПКВК 0118110 заходи із запобігання надзвичайних ситуацій (придбання бензину та дизельного палива для 18-ДПРЧ) – 14,580 тис.грн., що становить 58,3%
  1. По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:

 

 • КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 436,629 тис.грн., що становить 99,2%
 • КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 4416,115 тис.грн., що становить 96,7%
 • КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл з місцевого бюджету – 7664,087 тис.грн., що становить 94,8%
 • КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл з освітньої субвенції – 12764,675 тис.грн., що становить 82,7%
 • КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл з залишків коштів освітньої субвенції – 1328,897 тис.грн., що становить 100%
 • КПКВК 0611142 забезпечення підвозу учнів та вихованців до місць навчання і додому – 352,088 тис.грн., що становить 96,1%
 • КПКВК 0611200 надання освіти за рахунок субвенції державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 19,840 тис.грн., що становить 100%
 • КПКВК 0611210 надання освіти за рахунок залишку коштів субвенції державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,482 тис.грн., що становить 100%

 

  1. По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:
 •  КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  420,889 тис.грн.,   

  що становить 99,7%

 • КПКВК 3719130 перерахування дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 542,595 тис.грн., що становить 99,2%
 • КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини, освіти, бібліотек, архіву – 1494,884 тис.грн., що становить 90,5%
 • КПКВК 3719800 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на забезпечення цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки та забезпечення Програми "Безпечна громада"    – 46,086 тс.грн., що становить 99,3%

 

 1. Обсяг видатків бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади спеціального фонду складає – 16136,263 тис. грн., в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить: 
  1.  Код КДБ 25010100 плата за послуги бюджетних установ – 02 фонд:
 • КДНЗ «ДС «Ромашка»: придбання продуктів харчування на суму 124,145 тис.грн.,
 • КЗДО «ДС «Гнаровчата»: постачання готових страв на суму 4,741 тис.грн.
 • Сільські будинки культури придбання повітряних кульок – 0,882 тис.грн.

 

  1. Код КДБ 25010200 надходження бюджетних установ від додаткової

(господарської) діяльності – 02 фонд: безоплатно отримано та поставлено на облік основні засоби:

 • водонапірна башня с.Гнаровське – 8252,241 тис.грн.,
 • квартира с.Гнаровське, вул..Северна, кв.7 – 173,097 тис.грн.,
 • квартира с.Гнаровське, вул..Центральна, кв.12/3 – 57,430 тис.грн.,
 • дамба – 886,008 тис.грн.,
 • дамба 1 – 382,846 тис.грн.,
 • комбікормовий цех – 512,415 тис.грн.,
 • вул..освітлення с.Петро-Михайлівка вул..Матросова – 330,477 тис.грн.,
 • вул..освітлення с.Петро-Михайлівка вул..Миру – 1352,399 тис.грн.,

 

  1. Код КДБ 25010300 плата за оренду майна бюджетних установ – 02 фонд:
 • По ОКЗ «Орієнтир»: придбання господарських матеріалів на суму 1,584 тис.грн., оплата за водопостачання – 1,307 тис.грн., оплата за вивезення ТВП – 0,168 тис.грн.
  1. Код КДБ 25010400 надходження від реалізації майна – 02 фонд:
 • КЗ «Гнаровська ЗОШ I ст..» оприбуткування дров від списання меблів - 0,030 тис.грн.
  1. Код КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки  - 03 фонд:

- Сектору соціального захисту Петро-Михайлівської сільської ради: комп’ютерне обладнання та меблі – 129,733 тис.грн.

- ОКЗ «Орієнтир»: придбання меблів – 11,990тис.грн.,

- КЗ «Тернівський НВК»: комп’ютерне обладнання – 85,984 тис.грн., придбання запасних частин та поточний ремонт автобуса – 9,999 тис.грн.

- КЗ «Гнаровська ЗОШ I ст..» придбання меблів – 36,307 тис.грн.

- КО «Дніпровська ЗОШ» оприходування шкільної дошки – 3,500 тис.грн. та жалюзі – 2,000 тис.грн.

- Центральна бібліотека: меблі та комп’ютерне обладнання – 1,350 тис.грн.

- Сільська рада, проведено по обліку шкільний автобус – 1599,950 тис.грн.

 

  1. Код 208400 кошти, що передаються із загального фонду до бюджету

розвитку (спеціального фонду) – 07 :

 • КДНЗ «ДС «Ромашка»: придбання дитячих ліжечок – 49,929 тис.грн., виготовлення проектної документації реконструкції системи вентиляції кухні – 8,5 тис.грн., придбання холодильника – 15,000 тис.грн.
 • КЗ «Гнаровська ЗОШ I ст..» обстеження та оцінка технічного стану покрівлі будівлі школи та виготовлення проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі будівлі школи – 64,867 тис.грн.
 • Перерахування міжбюджетних трансфертів для співфінансування на придбання шкільного автобуса – 508,275 тис.грн.
 • Перерахування міжбюджетних трансфертів для проведення капітального будівництва мереж внутрішнього газопостачання в котельні АЗСМ с.Петро-Михайлівка – 73,724 тис.грн.
 • Сільській раді - придбання 3-х ноутбуків – 32,704 тис.грн.
 • КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» на капітальний ремонт насосів – 59,900 тис.грн.
 • На співфінансування заходів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 29,656 тис.грн.
 • На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 202,804 тис.грн.
 • ОКЗ «Орієнтир» придбання дидактичних матеріалів для осіб з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету – 9,955 тис.грн.
 • КЗ "Тернівкий НВК" придбання комп'ютерного обладнання за рахунок залишку освітньої субвенції – 25,921 тис.грн.
 • КЗ "Гнаровська ЗОШ Iст." придбання комп'ютерного обладнання за рахунок залишку освітньої субвенції – 23,200 тис.грн.
 • ОКЗ «Орієнтир»: за рахунок залишку освітньої субвенції, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвузлів – 49,999 тис.грн. капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу - 373,378 тис.грн. придбання меблів, комп’ютерного та мультимедійного обладнання - 125,854 тис.грн.
 • КО «Дніпровська ЗОШ»: за рахунок залишку освітньої субвенції, виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та капітальний ремонт системи пожежної сигналізації (монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку евакуювання)» – 214,812 тис.грн.
 • За рахунок коштів бюджету розвитку на розроблення генерального плану с.Шевченко – 72,800 тис.грн.
 • Сільській раді - придбання 3-х багатофункціональних пристроїв – 47,570 тис.грн.
 • За рахунок надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях на збір побутових відходів у с.Гнаровське, по вул.Центральній Вільнянського району Запорізької області – 186,832 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по загальному фонду становить 102709,91 грн., а саме: невідшкодовані суми організацій-орендарів за енергоносії в сумі 6571,42 грн., по Гнаровській сільській раді по АПК «Україна» в сумі 176,16 грн., передплата періодичних видань на 2022 рік – 13368,51, переплата за природний газ за грудень місяць 2021 року – 82769,98грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по спеціальному фонду відсутня.

                          

                                                     

          Начальник відділу фінансів                                                            

          Петро-Михайлівської сільської ради                           Олена КУРЧЕНКО

 

ДОДАТКИ  ДО ЗВІТУ: Звіт  по рахунку освітньої субвенції

                                     Звіт по котловому рахунку

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь