План 1325

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови  

                                                                                                                                                   27.10.2023   № 103-р

 

МІСЦЕВИЙ ПЛАН ДІЙ

з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року на території Петро-Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області

Ж

№  з/п   Обласний план

№ з/п

Національний план[Г1] 

Найменування завдання з Національного плану дій 1325

 Найменування заходу

План заходів для реалізації

Відповідальні за виконання

індикатори

Обсяг фінансування

 Стратегічна ціль 1. Забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам,
розв’язання конфліктів, постконфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах, зокрема в секторі безпеки і оборони

 Оперативна ціль 1.1. Створення нормативно-правових умов та можливостей для рівноправної участі жінок і чоловіків у мирних переговорах і прийнятті рішень з питань запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, надання допомоги постраждалим, постконфліктного відновлення

1

2

пп.2 п.5

Розширення доступу  громадян Петро-Михайлівської громади  до допомоги і сервісів у районному центрі

 Організація безпечної транспортної логістики між селами громади та районним центром

- Провести  аналіз потреб

- Провести моніторинг даних  про пільгові категорії в громаді

- Складання  графіку маршрутів, інформування населення

- Придбання  транспорту або залучення  інших  організації щодо здійснення пільгового перевезення громадян  [AN2] 

КУ «ЦНСП» П-М ср, ВК П-М ср  ,  відділ ЖКГ, ГУП,   ГО, БО

 

1 раз в квартал проводити аналіз

 

 

 

 

2 рази на рік -звіт про проведення роботи

При потребі  та залучення міжнародних коштів

2

5

пп.3п.9

Забезпечення належних умов для професійного розвитку жінок, які працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування, а також жінок із числа осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту

1. Участь у навчанні за загальними короткостроковими програмами державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань порядку денного «Жінки, мир, безпека», розвитку лідерського потенціалу, навичок ведення переговорів, медіації

 - Організація та проведення системного навчання

-Формування груп з урахуванням аналізу потреб навчання зі складу державних органів та ОМС за напрямками діяльності

ЗРЦПК,

ВК П-М ср,

РОДА, ГО,     

 

Нерідше 1 раз в місяць  за потребою

 

 

 

 

 

2.Соціалізація дітей та підлітків, шляхом проведення різних навчально-розважальних заходів, організації кружків тощо з метою вільного часу для  безпечного простору

 

 

 

 

 

 

 

 

- Провести аналіз та моніторинг  

- Розробка Програми та плану реалізації для соціалізації дітей та підлітків в громаді по напрямкам соціалізації та  соціальної підтримки й допомоги (фізична, патріотична, освітня тощо)

-  Забезпечення матеріальною базою для проведення гуртків

- Залучення   фахівців та фахівчинь до роботи в групах   гуртків

- Залучення дітей та молоді до відвідання груп соціалізації (інформаційна кампанія тощо)

 

 Відділ ОКМС, КУ «ЦНСП»П-М ср, ВК П-М ср, ГО, БО

 

звіт за моніторингом 1 раз на рік

 

Затверджена програма

 

Кошторис/ бюджет

Штатний розклад

 

 

 

Кількість охоплень

 

Кількість проведених заходів

Кількість осіб, що відвідали заняття з розподілом  за віком, статтю та соціальною групою

 

Стратегічна ціль 2. Створення ґендерно чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них

Оперативна ціль 2.1. Наявність дієвого механізму взаємодії державних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ та
організацій з ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них (війни, пандемії, техногенні катастрофи)
 
з урахуванням потреб різних груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків

 

3

12

пп.1 п.14

Надзвичайні ситуації, при екстреній евакуації населення

Надання допомоги та швидкого реагування   у надзвичайних ситуаціях, при екстреній евакуації населення  

-Проведення аналізі та   моніторингу з  виявленням першочергово маломобільних груп населення

-Проведення практичних навчань населення та відповідальних осіб

-Розробити та відпрацювати алгоритм дій при  екстреній евакуації населення 

- Розглянути та забезпечити  всі  пункти захисних споруд речами першої необхідності.

-  Складання переліку транспорту  при   екстреній евакуації населення

- Інформування  та оповіщення    населення при   екстреній евакуації населення

КУ «ЦНСП»П-М ср, Відділ ОКМС, ВК П-М ср,  ДСНС, ГУНП,  ГО, БО

 

1 раз в квартал проводити моніторинг,

 

2 рази на рік -звіт про проведення роботи

 

4

13

Пп.2 п.15

Забезпечення відповідності інфраструктури, насамперед критичної, потребам ідентифікації загроз безпеці, запобігання таким загрозам, реагування на потенційні виклики із застосуванням гендерного підходу

 Застосування   безпеки інфраструктури з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей    

- Створення робочої групи з проведення аудиту безпеки території

- Проведення навчання для РГ інструментам проведення аудиту безпеки територій

 - Проведення аудиту безпеки території та споруд цивільного захисту населення (в т.ч. укритті) з класифікацією небезпек та потребами місцевих жителів і жительок (інклюзивний підхід).

- Аналіз доступності укритів для маломобільних груп населення у закладах освіти, місцях загального користування тощо.

- Врахування результатів аудиту безпеки території та аналізу доступності укриттів при плануванні, будівництві та переобладнанні споруд цивільного захисту

-Створення єдиної системи мапування укриттів з зазначенням доступності (інклюзивності) у Петро-Михайлівській громаді

ВК П-М ср ГО.

 

1.Протокол або рішення про затвердження РГ

2.Кількість

проведених

навчань. Кількість осіб, що пройшли навчання (з розподілом за статтю та віком)

3.звіт про проведення АБТ

4.Звіт про проведення  аналізу

5.Розробка (або оновлення) вимог до планування, будівництва та переобладнання споруд цивільного захисту з урахуванням результатів АБТ

6.Мапа укриттів

 

Оперативна ціль 2.2. Забезпечення спроможності населення України, зокрема жінок і дівчат, виявляти безпекові виклики,
запобігати таким викликам, реагувати на них відповідно до наявних інструкцій, законодавства, рівня безпекових викликів та власних потреб

5

18

пп.6 п.16

Формування навичок у різних груп населення з виявлення безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на

них

Проведення у закладах освіти просвітницьких заходів з питань кібербезпеки і протидії кіберзлочинності

- Затвердження програми заходів щодо кібербезпеки і т.д

- Пошук експерток та експертів

- проведення системного навчання, тренінги 

-Залучення представників/-ць груп самодопомоги до розповсюдження пам’яток екстреного реагування на безпекові виклики на рівні територіальних громад

 

ВК П-М ср,  ЗЗСО, ГО, БО

 

1 раз в квартал  

 

2 рази на рік -звіт про проведення роботи

 

6

п.19

Пп. 1,

п. 17

Формування системи раннього оповіщення населення про різні небезпеки   

 

 

 функціонування спрощеної системи передання інформації  населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведення     аналізу  та моніторингу щодо наявних каналів системи передачі інформації 

- Проведення регулярного   тестування щодо отримання/неотримання інформації адресатами

- Вдосконалення системи та усунення недоліків, якщо такі були виявлені під час тестування.

-Визначення релевантних каналів комунікації  з метою вибору найбільш релвантного каналу

- Складання переліку релевантних каналів комунікації  з метою надання інформації доступним засобом.

-  Розміщення інформації на різних каналах комунікації згідно переліку

ВК П-М ср,

ДСНС,

ПОГ

 

Кількість проведених перевірок- 2

 

Кількість тестувань-4

Звіт про усунення недоліків та/або вдосконалення системи-2

2 рази на рік – звіт

Перелік та кількість каналів

Кількість охоплення

 

Стратегічна ціль 3. Забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного
правосуддя за принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Оперативна ціль 3.2. Визначення специфічних потреб осіб, які постраждали від конфлікту, зокрема жінок, з урахуванням
гендерних підходів та їх урахування під час надання адміністративних, медичних та соціальних послуг

7

25

пп. 1

п. 23

 Доступність до адміністративних, медичних  та  надання правової допомоги особам, які постраждали від конфлікту

Забезпечення  програм  та вивчення потреб  осіб, які постраждали внаслідок кризи, спричиненої війною  та під час надання адміністративних, медичних та соціальних послуг

-  Проведення  аналізу потреб осіб

- Проведення анкетування , для вивчення оцінки потреб

 - Розробка Програм розвитку соціальних навичок для забезпечення  осіб

- Забезпечення матеріальної бази для надання  адміністративних  медичних та соціальних послуг

КУ «ЦНСП» П-М ср, ВСЗН П-М ср,  АПСМ П-М ср, ВК П-М ср, ГО, БО

 

Проведення опитування

 

Звіт про усунення недоліків  

 

Звіт про виконання програми

 

 

 

Залучення коштів від міжнародних організацій

8

34

пп.1п25

Підтримка самозайнятості жінок, зокрема з числа ВПО

Розширення можливостей  підтримки  самозайнятості жінок, зокрема з числа ВПО, які постраждали від конфлікту

- Проведення аналізу  та моніторинг жінок,  зокрема з числа ВПО

 -  співпраця з центром зайнятості

-  Залучення на курси або навчання осіб за ванансією

КУ «ЦНСП»П-М ср, ВК П-М ср, ЦЗ , БО, ГО,   

 

1 раз в квартал проводити моніторинг,

2 рази на рік -звіт про проведення роботи

 

 

 

 

 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь