Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарства виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради (уповноваженої особи з пи

Дата: 27.09.2021 15:14
Кількість переглядів: 218

Фото без опису

                                                                               Затверджено

                                                                               розпорядження сільського голови

                                                                               від 23.09.2021  № 125-р

                                                                              

                                                                             

Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарства виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради (уповноваженої особи з питань публічних закупівель)

 

        Вимоги до кандидата:

громадянство України; освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр; знання чинного законодавства; загальний стаж роботи не менше 1 року; володіння державною мовою;  володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

        Необхідні документи:

- заява про участь у конкурсі;

- письмова заява, в якій повідомляється, що до особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- особова картка П2-ДС з відповідними додатками;

- копія(ї) документів про освіту;

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за встановленою формою, що визначається Національним агентством  з питань запобігання корупції  (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за електронною адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб-сайту у паперовому вигляді;

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;  

- копія військового квитка (у разі наявності);

- дві фотокартки розміром 3х4 см;

- письмова згода на обробку персональних даних.

        Додаткова інформація: конкурс на відбір кандидатів на заміщення зазначеної вакантної посади буде проводитись конкурсною комісією Петро-Михайлівської сільської ради за адресою: с. Петро-Михайлівка вул. Миру, 70, телефон для довідок:  0614395569.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

 

 

 

 

«Затверджую»

Голова сільської ради

 

_______________ С.М. ТИЩЕНКО

01» грудня 2020 р.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності

та господарської діяльності  виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

      1.1. Спеціаліст І категорії відділу  бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності виконавчого комітеу сільської ради (далі за текстом – Спеціаліст І категорії)  призначається і звільняється сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

 

      1.2. На Спеціаліста І категорії  покладаються функціональні обов’язки уповноваженої особи з питань публічних закупівель.

 

      1.3.  Спеціаліст І категорії є посадовою особою місцевого самоврядування, на нього поширюються вимоги Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

      1.4. Спеціаліст І категорії не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

 

      1.5. Посада спеціаліста І категорії, згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1441, відноситься  до VІІ категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування. Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути присвоєно  15, 14 та 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

      1.6. Спеціаліст І категорії безпосередньо підпорядкований начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку, звіітності та господарської діяльності  виконавчого.

             

      1.7. На посаду спеціаліста І категорії призначаються особи, які мають  юридичну або економічну за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (магістр) та досвід роботи не менше 1 року.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ  ТА  ПОВНОВАЖЕННЯ

    Спеціаліст І категорії:

   2.1.    приймає участь у плануванні публічних закупівель сільської ради (далі за текстом – Замовника) та формує річний план закупівель, зміни до нього в електронній системі закупівель в частині що стосується спрощених закупівель, закупівель які здійснюються без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону та закупівель, які не перевищують 50 тис. грн.;

          

   2.2. здійснює вибір процедури закупівлі, а саме: спрощеної закупівлі, закупівлі яка здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону або закупівлі яка не перевищує 50 тис. грн.;

 

   2.3. проводить спрощені закупівлі, закупівлі які здійснюються без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону та закупівлі які не перевищують 50 тис. грн.;

 

   2.4. забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

 

   2.5. забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

 

   2.6. забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо відповідних закупівель відповідно до вимог Закону;

 

   2.7. представляє інтереси Замовника з питань, пов’язаних із здійсненням відповідних закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

 

   2.8. надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

 

   2.9. аналізує виконання договорів за результатами відповідних закупівель, укладених згідно із Законом;

 

   2.10. здійснює інші дії, передбачені Законом або розпорядчим рішенням Замовника.

 

   2.11. приймає участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

 

   2.12. ініціює створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Замовника з метою складання технічних вимог до предмета відповідної закупівлі, оцінки поданих пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

 

   2.13. приймає рішення, узгоджує проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

 

   2.14. має право вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів Замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням спрощених закупівель, закупівель які здійснюються без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону та закупівель які не перевищують 50 тис. грн.;

 

   2.15. приймає участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи;

 

   2.16. надаває роз’яснення і консультації структурним підрозділам Замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

 

   2.17.  дотримується норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель;

 

   2.18. організовує та проводить спрощені закупівлі, закупівлі які здійснюються без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону та закупівлі які не перевищують 50 тис. грн.;

 

   2.19. забезпечує рівні умови для всіх учасників закупівель;

 

   2.20.  у встановленому Законом порядку визначає переможців закупівель.

 

   2.21. Уповноважена особа несе персональну відповідальність:

- за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

- за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

- за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

 

   2.22.  здійснює інші дії, передбачені Законом.

 

3. ПРАВА

      Спеціаліст І категорії має право:

      3.1. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали,  що стосуються роботи спеціаліста І категорії.

 

      3.2. На оплату праці, залежно від посади, яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіту, обсягу та якості виконання службових завдань.

 

      3.3. На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

 

      3.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

 

      3.5. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

 

      3.6. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

4. ПОВИНЕН  ЗНАТИ

 

       Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня; регламентні, інструктивні та спеціальні акти      і документи, що регулюють діяльність сільської ради і її виконавчого комітету, їх завдання та функції в сфері бухгалтерського обліку та публічних закупівель; бухгалтерський облік, основи економіки, права, державного управління, правила ділового етикету, володіти навиками роботи на комп’ютері; інструкцію з діловодства в сільській раді; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці, пожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

 

                                               5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

      Спеціаліст І категорії відділу  бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності виконавчого комітету сільської ради несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за:

      5.1. неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією;

 

      5.2. порушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності;

         

      5.3. порушення внутрішнього трудового розпорядку;           

 

      5.4. порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

та 1 примірник отримав(а)

___________________________________

«_______»___________________ 20__ р.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь