Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника ІІ категорії Петро-Михайлівської сільської ради

Дата: 27.09.2021 15:29
Кількість переглядів: 325

Фото без опису

                                                                               Затверджено

                                                                               розпорядження сільського голови

                                                                               від 23.09.2021  № 125-р

                                                                              

                                                                             

Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника ІІ категорії Петро-Михайлівської  сільської ради

 

        Вимоги до кандидата:

громадянство України; освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст або бакалавр; володіння відповідними програмними засобами ПК, знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення землевпорядної документації; стаж роботи не менше 1 року; досконале володіння державною мовою; володіння комп’ютером.

        Необхідні документи:

- заява про участь у конкурсі;

- письмова заява, в якій повідомляється, що до особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- особова картка П2-ДС з відповідними додатками;

- копія(ї) документів про освіту;

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за встановленою формою, що визначається Національним агентством  з питань запобігання корупції  (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за електронною адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб-сайту у паперовому вигляді;

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;  

- копія військового квитка (у разі наявності);

- дві фотокартки розміром 3х4 см;

- письмова згода на обробку персональних даних.

        Додаткова інформація:

конкурс на відбір кандидатів на заміщення зазначеної вакантної посади буде проводитись конкурсною комісією Петро-Михайлівської сільської ради за адресою: с. Петро-Михайлівка вул. Миру, 70, телефон для довідок:  0614395569.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

 

 

 

 

 

«Затверджую»

Голова сільської ради

 

_______________С.М. ТИЩЕНКО

«10» грудня 2020 р.

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста-землевпорядника ІІ категорії

Петро-Михайлівської сільської ради

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     1.1. Спеціаліст-землевпорядник ІІ категорії сільської ради (далі – Спеціаліст ІІ категорії) призначається на посаду на конкурсній основі. Після проходження конкурсу, особа, яка вважається такою, що відповідає вимогам даної посади, на посаду призначається розпорядженням сільського голови. Спеціаліст працює в раді на постійній основі.

 

     1.2.  Спеціаліст ІІ категорії не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

 

     1.3. Посада спеціаліста ІІ категорії, згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1441, відноситься  до VІІ категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування. Особі, яка обіймає зазначену посаду, може бути присвоєно  15, 14 та 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

     1.4. Спеціаліст ІІ категорії безпосередньо підпорядковується голові та начальнику Відділу житлово-комунального господарства, земельних відносин, інфраструктури, транспорту, будівництва та архітектури виконавчого комітету сільської ради.

 

     1.5.  На посаду спеціаліста ІІ категорії призначається особа, яка має освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст або бакалавр;.

 

     1.6. Спеціаліст ІІ категорії в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, документами районної, обласної ради та державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень.

 

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

     З метою виконання завдань, які стоять перед сільською радою, спеціаліст ІІ категорії:    

     2.1. Виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

     2.2. Дотримується вимог та обмежень, обумовлених Законами України  «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

   

     2.3. Бере участь у встановленні та погоджені меж земельних ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або користування ними.

 

     2.4. Готує проекти рішень та вносить на розгляд ради пропозиції щодо:

-  передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

-  надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель  комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

-  викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

-  встановлення ставки земельного податку.

   

     2.5. За дорученням сільської ради інформує населення щодо вилучення  (викупу), надання земельних ділянок.

     

     2.6. Здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, додержання землевласниками та землекористувачами  земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок  відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

     

     2.7. Здійснює на землях  комунальної власності сільської ради моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних  властивостей земельних ділянок.

     

     2.8. Приймає участь у підготовці  матеріалів для оформлення договорів оренди, та здійснює їх реєстрації в сільській раді.

     

     2.9. Подає відділу Держземагенства інформацію щодо земельних ділянок на території сільської ради для ведення державного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок.

     

     2.10. За дорученням  відділу Держземагенства здійснює на території сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель та подає її в установлені терміни до відділу Держземагенства.

     

     2.11. Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів у  растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійсненні землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

     

     2.12. Здійснює на території сільської ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.

     

     2.13. Бере участь у розгляді земельних спорів та вносить пропозиції сільській раді щодо їх вирішення та порядку використання.

     

     2.14. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліоративних і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, що будуються на території сільської ради з метою раціонального використання та охорони земель.

 

     2.15. За дорученням сільського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проект висновків згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

     

     2.16. Вносить сільському голові пропозиції щодо покращення організації роботи, пов’язаної з регулюванням земельних відносин на території ради.

     

     2.17. Здійснює інші функції, що впливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      

     2.18. Веде наступні  документи:

      -  земельно-кадастрову книгу;

      -  журнал заяв громадян щодо земельних питань;

      -  журнал реєстрації державних договорів оренди паїв;

      -  IV розділ «Земля у приватній власності та користування громадян» погосподарських книг, відповідає за правильність та своєчасність записів.

 

     2.19.Виконує розпорядження сільського голови.

 

     2.20. Надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.

 

     2.21. Здійснює контроль за сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.

 

     2.22. Несе відповідальність за  зберігання в належному стані та використання в  практичній роботі  картографічних  матеріалів.

 

 

  1. ПРАВА

 

     3.1. За дорученням ради в установленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідні для виконання посадових обов’язків.

 

     3.2. Вносити на розгляд сільського голови пропозиції щодо поліпшення роботи землевпорядної служби.

 

     3.3. Приймає участь у встановленні та погоджені меж земельних ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або користування ними.

 

     2.4. Вноситиьпропозиції сільській раді та готувати проекти звернення до обласної ради щодо встановлення і зміни меж сіл сільської ради.

 

     2.5. Реалізовує на території сільської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає районному управлінню земельних ресурсів Держкомзему України пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.

 

     2.6. Вносити на розгляд сесій сільської ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

 

     2.7. Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на цього завдань.

 

     2.8. Вносити пропозиції сільському голови щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впивати на стан земельних ресурсів.

 

     2.9. Приймає участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться до його компетенції.

 

     2.10. На оплату праці, залежно від посади, яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіту, обсягу та якості виконання службових завдань.

 

     2.11. На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей,сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

 

     2.12. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

 

     2.13. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

 

     2.14. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

 

4. ПОВИНЕН  ЗНАТИ

 

Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Про запобігання  корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, Земельний кодекс України, підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються земельних питань; засади зовнішньо-економічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства в сільській раді; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці, пожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

     Спеціаліст ІІ категорії несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за:

     5.1. неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією;

 

     5.2. порушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності;

         

     5.3. порушення внутрішнього трудового розпорядку;

 

     5.4. порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

та 1 примірник отримав(а)

___________________________________

«_______»___________________ 20__ р.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь