Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Державного реєстратора Петро-Михайлівської сільської ради

Дата: 27.09.2021 15:32
Кількість переглядів: 288

Фото без опису

                                                                               Затверджено

                                                                               розпорядження сільського голови

                                                                               від 23.09.2021  № 125-р

                                                                              

                                                                             

Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Державного реєстратора Петро-Михайлівської сільської ради

       

        Вимоги до кандидата:

громадянство України; освіта вища юридична за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; володіння відповідними програмними засобами ПК, знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань здійснення Державної реєстрації; стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року; досконале володіння державною мовою.

        Необхідні документи:

- заява про участь у конкурсі;

- письмова заява, в якій повідомляється, що до особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- особова картка П2-ДС з відповідними додатками;

- копія(ї) документів про освіту;

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за встановленою формою, що визначається Національним агентством  з питань запобігання корупції  (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за електронною адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб-сайту у паперовому вигляді;

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;  

- копія військового квитка (у разі наявності);

- дві фотокартки розміром 3х4 см;

- письмова згода на обробку персональних даних.

          Додаткова інформація:

конкурс на відбір кандидатів на заміщення зазначеної вакантної посади буде проводитись конкурсною комісією Петро-Михайлівської сільської ради за адресою: с. Петро-Михайлівка вул. Миру, 70, телефон для довідок:  0614395569.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

 

 

 

«Затверджую»

Голова сільської ради

 

_______________ С.М. ТИЩЕНКО

«20» травня 2021 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника Відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Державного реєстратора Петро-Михайлівської сільської ради

 

1. Загальні положення

     1.1. Начальник Відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Державний реєстратор виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради (далі за текстом – начальник відділу-державний реєстратор) є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою, відповідно до встановленого законодавством порядку.

 

     1.2. Начальник відділу – державний реєстратор діє відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме та їх обтяжень». Державний реєстратор здійснює виконання повноважень у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в межах, визначених законодавством України.

 

     1.3. Державний реєстратор у своїй роботі підпорядковується голові Петро-Михайлівської сільської ради.

 

     1.4. На посаду начальника відділу - державного реєстратора призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року; успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб'єктом державної реєстрації).

 

     1.5. Начальник відділу - державний реєстратор у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», цією посадовою інструкцією та іншими нормативно-правовими актами. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про державну реєстрацію, застосовуються норми міжнародного договору.

 

2. Завдання та обов’язки

     2.1. Основним завданням начальника відділу - державного реєстратора є забезпечення реалізації державної політики і повноважень органу місцевого самоврядування у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

     2.2. Начальник відділу - державний реєстратор відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

2.2.1. координує та контролює виконання покладених на відділ завдань з питань своєчасного надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень;

2.2.2. є керівником Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

2.2.3. виконує повноваження адміністратора, надає у ЦНАП або забезпечує надання через ЦНАП адміністративних послуг згідно з їх переліком, затвердженим Радою.

 

     2.3. Щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців:

2.3.1. приймає документи;

2.3.2. перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

2.3.3. перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

2.3.4. проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

2.3.5. веде Єдиний державний реєстр;

2.3.6. формує реєстраційні справи та направляє їх відповідним органам для зберігання;

2.3.7. надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

2.3.8. здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

     2.4. Щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

2.4.1. встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

1) відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

2) відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

3) відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;

4) наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

5) наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

6) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

2.4.2. під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

2.4.3. під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень;

2.4.4. відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

2.4.5. присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень»;

2.4.6. виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

2.4.7. формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

2.4.8. формує реєстраційні справи у паперовій формі;

2.4.9. надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

2.4.10. здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень».

 

     2.5. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав.

 

     2.6. Втручання, крім випадків, передбачених Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

 

    2.7. Здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

 

     2.8. Надання консультацій з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 

     2.9. Самостійно або разом з іншими виконавчими органами (структурними підрозділами) формує інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільській ра та її виконавчому комітету.

 

     2.10. Здійснює листування з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності з питань, віднесених до повноважень ЦНАП.

 

     2.11. Видає довідки, інформації, інформаційно-аналітичні та методичні матеріали з питань, віднесених до повноважень ЦНАП.

 

     2.12.  Виконує доручення  сільського голови.

 

     2.13. Надає сільському голові пропозиції щодо змін у штатному розписі відділу, преміювання працівників; вносити в установленому порядку подання про присвоєння працівникам відділу рангів посадових осіб місцевого самоврядування, їх заохочення або накладення на них дисциплінарних стягнень.

 

     2.14. Організовує проведення семінарів, навчань, інших заходів з питань надання адміністративних послуг.

 

                                                   3.  Повинен знати

     3.1. Конституцію України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань».

 

    3.2. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішення Петро-Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядження та доручення сільського голови, що стосуються здійснення державним реєстратором своїх повноважень та роботи Центру; Положення про Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради.

 

     3.3. Правила оформлення документації;

 

     3.4. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях установи.

 

                                                            4. Права

     4.1. Представляти сільську раду в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції.

 

     4.2. Відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення.

 

     4.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

     4.4. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження ним служби в органі місцевого самоврядування у випадках необхідності давати особисті пояснення.

 

     4.5. Захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

 

     4.6. Виконувати функції адміністратора Відділу «Центр надання адміністративних пслуг» Петро-Михайлівської сільської ради.

 

     4.7. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав на своє ім'я, на ім'я свого чоловіка (дружини), його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), суб'єкта господарювання, засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором.

 

                                                      5. Відповідальність

      5.1. Начальник Відділу - державний реєстратор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

 

     5.2. За порушення законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

 

     5.3 У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, бездіяльності, порушення норм етики та поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування, порушення вимог законодавства про охорону праці, обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень несе відповідальність відповідно до законодавства України.

 

     5.4. Рішення, дії або бездіяльність начальника відділу - державного реєстратора можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

 

     5.5. Покладання на начальника відділу - державного реєстратора обов'язків, що не належать до його компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, не допускається.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

та 1 примірник отримав(а)

___________________________________

«_______»___________________ 20__ р.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь