конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії Служби у справах дітей виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради

Дата: 09.02.2022 14:28
Кількість переглядів: 251

                                     Фото без опису                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                           розпорядження сільського голови

                                                                               від 09.02.2022  № 16-р

                                                                              

                                                                             

Петро-Михайлівською сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії Служби у справах дітей виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради

 

        Вимоги до кандидата: громадянство України; освіта вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр; володіння відповідними програмними засобами ПК, знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань захисту прав дитини; стаж роботи не менше 3 років; досконале володіння державною мовою.

        Необхідні документи:

- заява про участь у конкурсі;

- особова картка П2-ДС з додатком 1 та автобіографією;

- копія(ї) диплома(ів) з додатком(ами), інших документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за встановленою формою, що визначається Національним агентством  з питань запобігання корупції  (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за електронною адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукована з офіційного веб-сайту, у паперовому вигляді, Е-декларація заповнюється власноруч за допомогою  власного електронного цифрового підпису (ЕЦП), який можна отримати безкоштовно в Акредитованому центрі сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту державної фіскальної служби;

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків; -- копія військового квитка (у разі наявності); дві фотокартки розміром 3х4 см.

        Додаткова інформація: конкурс на відбір кандидатів на заміщення зазначеної вакантної посади буде проводитись конкурсною комісією Петро-Михайлівської сільської ради за адресою: с. Петро-Михайлівка вул. Миру, 70.

        Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надаються Петро-Михайлівською сільською радою за тел.: (06143) 95-5-69. 

        Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу на офіційному веб сайті Петро-Михайлівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджую»

Голова сільської ради

 

______________ С.М. ТИЩЕНКО

«20» лютого 2021 р.

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії  Служби у справах дітей виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Спеціаліст І категорії Служби у справах дітей виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради (далі за текстом – Спеціаліст), призначається і звільняється сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

1.2.  Спеціаліст є посадовою особою місцевого самоврядування, на нього поширюються вимоги Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1.3. Спеціаліст не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

1.4. Посада Спеціаліста, згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1441, відноситься  до VІІ категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування. Особі, яка обіймає зазначену посаду, згідно зі статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути присвоєно  15, 14 та 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 1.5. Спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальникові Служби у Справах дітей виконавчого комітету сільської ради.

1.6. На посаду Спеціаліста призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

1.7. Спеціаліст в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, документами районної, обласної ради та державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень.

 

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ  ТА  ПОВНОВАЖЕННЯ

 

2.1. Виконує повноваження начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету в період його відсутності.

2.2. Вносить пропозиції начальнику Служби щодо кандидатур на посади спеціалістів Служби.

2.3. Представляє інтереси сільської ради в галузі соціального захисту  дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.4. Своєчасно та якісно розглядає звернення громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій із питань, які стосуються діяльності Служби.

2.5. Організовує взаємодію з відділами, управліннями виконавчих органів сільської ради, навчальними закладами, підприємствами та організаціями в роботі по попередженню злочинності серед дітей, їх соціального захисту.

2.6. Веде особові справи дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснювати їх патронаж.

2.7. Проводить профілактичну роботу з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, згідно з чинним законодавством та Положенням про Службу у справах дітей.         

2.8. Проводить особистий прийом громадян з питань захисту прав дітей.         

2.9. Розглядає заяви, скарги, звернення громадян щодо порушення прав дітей проводити заходи по усуненню причин їх виникнення.

2.10. Бере участь у засіданні рад профілактики у навчальних закладах сільської ради.

2.11. Готує пропозиції щодо застосування згідно з чинним законодавством санкцій до батьків за неналежне виконання чи ухилення від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини.                                                   

2.12. Приймає участь в проведенні рейдів «Сім’я», «Діти вулиці», «Урок», «Діти та комп`ютер», тощо.

2.13. Приймає участь у підготовці позовних заяв до суду про позбавлення батьківських прав батьків, які злісно ухиляються від виконання своїх обов`язків по вихованню та утриманню дітей, які перебувають на обліку служби.

2.14. Готує та надає статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

2.15. Представляє інтереси дітей в судових засіданнях з питань захисту їх прав.

2.16. Вживає заходів щодо захисту житлових прав дітей, які опинились       у складних життєвих обставинах.

2.17.  Виконує інші доручення начальника Служби.

2.18. Організовує роботу, пов`язану із захистом персональних даних при їх обробці.                             

2.19. Вивчає пріоритетні напрямки у справах дітей, їх соціального захисту, сприяння    фізичному,     духовному     та     інтелектуальному     розвитку дітей, запобігання  дитячої  бездоглядності та  профілактики правопорушень  серед дітей на відповідній території.

2.20. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, усиновлення дітей, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

2.21. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень, практичну методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.22. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання         дітьми правопорушень.

                                                     3. ПРАВА

     Спеціаліст І категорії Служби у справах дітей виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради має право:

3.1. Представляти сільську  раду в інших управлінських структурах із питань, що належать до його компетенції.

3.2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своєї компетенції.

3.3. Організовувати ділове листування з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціям.

3.4. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

 3.5. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.6. На оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіту та стажу роботи.

3.7. На просування по службі відповідно до професійної роботи, умови праці.

3.8. На соціальний і правовий захист.

 3.9. На проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри  щодо нього.

3.10. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

4. ПОВИНЕН  ЗНАТИ

 

     Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Про  запобігання  корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; Укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління, організації праці та основи управління персоналом і кадровою роботою, законодавство про працю; рішення сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, Положення про Службу у справах дітей виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства в сільській раді; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці, пожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

     Спеціаліст несе відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України, за:

5.1. неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією;

5.2. порушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності;

5.3. порушення внутрішнього трудового розпорядку;

5.4. порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

та 1 примірник отримав(ла)

________________________________

«_______»___________________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь