Звіт про виконання бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади за 2022 рік

Дата: 07.02.2023 16:04
Кількість переглядів: 157

 

Фото без опису

 

Звіт про виконання бюджету  Петро-Михайлівської сільської територіальної громади

за 2022 рік

 

За 2022 рік до дохідної частини бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади надійшло 43547,495 тис.грн., з них: до загального фонду -  41901,119 тис.грн., що становить 101,0% до планових показників звітного періоду, до спеціального фонду – 1646,376 тис.грн., що складає 104,3%.

Власних доходів по загальному фонду надійшло  23815,370 тис.грн., що становить 101,9% до затвердженого обсягу в бюджеті. Отримано міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 18085,749 тис.грн., що становить 100% до планових показників, затверджених на відповідний період.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з державного та місцевих бюджетів, здійснені видатки в сумі 42857,688 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 40970,784 тис.грн., що становить 84,1% до планових показників звітного періоду, спеціальний фонд – 1886,904 тис.грн., що складає 69,5%.

 1. Обсяг  надходжень бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади загального фонду за 2022 рік складає –  41901,119 тис. грн., з них:
 • 11010100 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 7195,790 тис.грн., що становить 90,3% від затвердженого плану в сумі  7970,823тис.грн.
 • 11010400 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 7605,892 тис.грн., що становить 109,9% від затвердженого плану в сумі 6922,675 тис.грн.
 • 11010500 податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування – 231,823 тис.грн., що становить 92,7% від затвердженого плану в сумі 250,000 тис.грн.
 • 11020200 податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 2,825 тис.грн., що становить 470,8% від затвердженого плану в сумі 0,600 тис.грн.
 • 13010200 рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 0,000 тис.грн., що становить 0% від затвердженого плану в сумі 4,500 тис.грн.
 • 13030100 рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 0,702 тис.грн., що становить 100,3% від затвердженого плану в сумі 0,700 тис.грн.
 • 14040100 акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 – 109,250 тис.грн., що становить 0% від затвердженого плану в сумі 0 тис.грн.
 • 14040200 акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 183,553 тис.грн., що становить 73,4% від затвердженого плану в сумі 250,000 тис.грн.
 • 18010100 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 30,341 тис.грн., що становить 361,2% від затвердженого плану в сумі 8,400 тис.грн.
 • 18010200 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 8,871 тис.грн., що становить 8,1% від затвердженого плану в сумі 110,000 тис.грн.
 • 18010300 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 26,578 тис.грн., що становить 28,9% від затвердженого плану в сумі 92,000 тис.грн.
 • 18010400 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 66,239 тис.грн., що становить 165,6% від затвердженого плану в сумі 40,000 тис.грн.
 • 18010500 земельний податок з юридичних осіб – 226,705 тис.грн., що становить 85,5% від затвердженого плану в сумі 265,000 тис.грн.
 • 18010600 орендна плата з юридичних осіб – 1618,699 тис.грн., що становить 112,0% від затвердженого плану в сумі 1445,500 тис.грн.
 • 18010700 земельний податок з фізичних осіб – 704,501 тис.грн., що становить 84,4% від затвердженого плану в сумі 835,000 тис.грн.
 • 18010900 орендна плата з фізичних осіб – 809,914 тис.грн., що становить 142,0% від затвердженого плану в сумі 570,500 тис.грн.
 • 18011100 транспортний податок з юридичних осіб – 25,000 тис.грн., що становить 100,0% від затвердженого плану в сумі 25,000 тис.грн.
 • 18050300 єдиний податок з юридичних осіб – 96,545 тис.грн., що становить 182,2% від затвердженого плану в сумі 53,000 тис.грн.
 • 18050400 єдиний податок з фізичних осіб – 843,122 тис.грн., що становить 83,9% від затвердженого плану в сумі 1005,000 тис.грн.
 • 18050500 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`– 4001,943 тис.грн., що становить 114,2% від затвердженого плану в сумі 3505,000 тис.грн.
 • 21081100 адміністративні штрафи та інші санкції  – 5,982 тис.грн., що становить 33,2% від затвердженого плану в сумі 18,000 тис.грн.
 • 22012500 плата за надання інших адміністративних послуг – 1,214 тис.грн., що становить 55,2% від затвердженого плану в сумі 2,200 тис.грн.
 • 22080400 надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 3,886 тис.грн., що становить 111,0% від затвердженого плану в сумі 3,500 тис.грн.
 • 22090100 державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  – 0,591 тис.грн., що становить 118,1% від затвердженого плану в сумі 0,500 тис.грн.
 • 22090400 державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  - 0,170 тис.грн. що становить 17,0% від затвердженого плану в сумі 1,000 тис.грн.
 • 24060300 інші надходження – 15,234 тис.грн., що не планувався.

-    41020100 базова дотація – 2947,500 тис.грн., що становить 100% від        

     затвердженого плану.

-    41033900 освітня субвенція з державного бюджету  – 14447,700 тис.грн., що  

     становить 100% від затвердженого плану.

 • 41040200 дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 405,300 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
 • 41040500 дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 260,875 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
 • 41051200 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 24,374 тис.грн., що становить 74,9% від затвердженого плану.

 

 1. Обсяг  надходжень бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади спеціального фонду за 2022 рік складає –  1646,376 тис. грн., з них:
 • 19010100 екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) –  16,345 тис.грн., який не планувався.
 • 19010200 надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 0,282 тис.грн., який не планувався.
 • 19010300 надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 50,243 тис.грн., який не планувався.
 • 24062100 грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища – 4,446 тис.грн., який не планувався.
 • 25010100 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 30,153 тис.грн., що складає 71,5% до затвердженого плану 42,146 тис.грн.
 • 25010300 плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 1,583 тис.грн., що складає 31,7% до затвердженого плану 5,000 тис.грн.
 • 25010400 надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 13,591 тис.грн. що складає 652,5% до затвердженого плану 2,083 тис.грн.
 • 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки – 1475,840 тис.грн., що 

     становить 100% від затвердженого плану.

 • 25020200 надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів – 53,893 тис.грн., що становить 100% від затвердженого плану.
 1. Обсяг видатків бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади загального  фонду (01) складає40970,784 тис. грн., в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить: 

 

  1. По головному розпоряднику коштів – 01 Петро-Михайлівська сільська рада:
 • КПКВК 0110150 забезпечення діяльності Сільської ради – 6359,101 тис.грн., що становить 84,5% від планових призначень.

-   КПКВК 0110160 забезпечення діяльності Служби у справах дітей – 216,948    

     тис.грн., що становить 73,2% від планових призначень.

 • КПКВК 0113160 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 133,249 тис.грн., що становить 88,8% від планових призначень.
 • КПКВК 0113210 громадські роботи  – 83,416 тис.грн., що становить 70,9% від планових призначень.
 • КПКВК 0113241 забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг»  – 1006,162 тис.грн., що становить 87,0% від планових призначень.
 • КПКВК 0113242 виплата соціальної матеріальної допомоги для проведення поховання загиблих військовослужбовців та волонтерів, які загинули (померли) під час проведення бойових дій  – 120,000 тис.грн., виплата допомоги на поховання – 2,000 тис.грн., придбання подарунків (канцтоварів) для першокласників на свято «Перше вересня» - 5,000 тис.грн., придбання корзин з квітами до Дня пам’яті та примирення – 7,700 тис.грн., виплата матеріальної допомоги людям з інвалідністю (I, II, III група) та дітям з інвалідністю – 212,000 тис.грн., поштові послуги з доставки та виплати матеріальної допомоги – 2,700 тис.грн.,; що становить 68,7% від планових призначень.
 • КПКВК 0114030 забезпечення діяльності бібліотек – 563,766 тис.грн., що становить 92,3% від планових призначень.
 • КПКВК  0114060 забезпечення діяльності будинків культури – 907,511 тис.грн., що становить 75,9% від планових призначень.
 • КПКВК  0116013 забезпечення діяльності КП «Петро-Михайлівський сількомунгосп» – 630,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень, забезпечення діяльності КП «Сількомунгосп Дніпровської сільської ради» - 348,991 тис.грн., що становить 92,1% від планових призначень.
 • КПКВК  0116030 забезпечення благоустрою – 57,857 тис.грн., що становить 55,9% від планових призначень.
 • КПКВК  0117461 забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по пров.Центральному в с.Петро-Михайлівка – 789,595 тис.грн., забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Механізаторів в с.Петро-Михайлівка – 262,134 тис.грн., поточний ремонт дороги по вул.Побєди в с.Шевченка – 98,000 тис.грн., поточний ремонт дороги по вул.Свободи в с.Великодубове – 156,798 тис.грн., поточний ремонт дороги по вул.Берегова в с.Тернівка – 199,470 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
 • КПКВК 0117540 підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, с. Великодубове – 97,000 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
 • КПКВК  0118110 придбання бензину А-92 150л. та дизпалива 140л. для МЧС – 14,620 тис.грн., що становить 97,5% від планових призначень.

 

  1. По головному розпоряднику коштів – 06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Петро-Михайлівської сільської ради:
 • КПКВК 0610160 забезпечення діяльності Відділу освіти, молоді та спорту – 506,766 тис.грн., що становить 82,8% від планових призначень.

-    КПКВК 0611010 забезпечення діяльності дитячих садків – 3690,643 тис.грн.,  

     що становить 76,6% від планових призначень.

 • КПКВК 0611021 забезпечення діяльності шкіл за рахунок місцевого бюджету – 7500,795 тис.грн., що становить 81,2% від планових призначень.
 • КПКВК 0611031 забезпечення діяльності шкіл за рахунок освітньої субвенції – 14276,725 тис.грн., що становить 98,8% від планових призначень.
 • КПКВК 0611061 забезпечення діяльності шкіл за рахунок залишків коштів освітньої субвенції – 836,294 тис.грн., що становить 29,6% від планових призначень.
 • КПКВК 0611142 підвіз учнів  – 232,939 тис.грн., що становить 91,8% від планових призначень.
 • КПКВК 0611200 надання освіти за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  – 17,712 тис.грн., що становить 72,7% від планових призначень.

 

  1. По головному розпоряднику коштів – 37 Відділ фінансів:
 • КПКВК 3710160 забезпечення діяльності Відділу фінансів –  431,970 тис.грн., що становить 90,1% від планових призначень.
 • КПКВК 3719130 перерахування дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 405,300 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
 • КПКВК 3719800 надання субвенції Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області на придбання дизельного палива для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади – 57,409 тис.грн., що становить 100% від планових призначень.
 • КПКВК 3719770 перерахування міжбюджетних трансфертів на забезпечення функціонування медицини та архіву – 740,213 тис.грн., що становить 87,2% від планових призначень, а саме:
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (придбання вакцини "Туберкулін") – 55,007 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів) – 15,085 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижуючими таблеткованими препаратами, згідно отриманих пільгових та безкоштовних рецептів) – 53,533 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (забезпечення онкологічних хворих знеболювальними препаратами) – 19,751 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 176,961 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на Програму профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб – 77,928 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату за постачання природного газу за січень 2022 року в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 34,216 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на оплату розподілу природного газу в АЗПСМ с.Петро-Михайлівська – 2,430 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на оплату за користування Інтернетом в АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 3,120 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД"  на проведення обов'язкового страхування водія та автомобіля  АЗПСМ с.Петро-Михайлівка – 0,720 тис.грн.
 • КНП "Вільнянський ЦПМСД" на придбання лабораторних реактивів та пробірок на проведення лабораторних аналізів – 9,925 тис.грн.
 • Вільнянський місцевий архів – 50,058 тис.грн.
 • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що страждають на психічні розлади – 59,691 тис.грн.
 • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на безкоштовні рецепти для осіб, що хворіють онкологічними захворюваннями – 47,272 тис.грн.
 • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" відшкодування за медичний огляд осіб допризовного віку – 4,048 тис.грн.
 • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на оплату електроенергії – 42,653 тис.грн.
 • КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на оплату природного газу – 87,815 тис.грн.

 

 1. Обсяг видатків бюджету Петро-Михайлівської сільської територіальної громади спеціального фонду складає – 1886,904 тис. грн., в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить: 

 

  1.  Код КДБ 25010100 плата за послуги бюджетних установ – 02 фонд:
 • КДНЗ «ДС «Ромашка»: придбання продуктів харчування на суму 14,897 тис.грн.,
 • КЗДО «ДС «Гнаровчата»: постачання готових страв на суму 1,851 тис.грн.

 

  1.  Код КДБ 25010300 плата за оренду майна бюджетних установ – 02 фонд:
 • ОКЗ «Орієнтир»: послуги зі встановлення вентиляційної системи у підвальному приміщенні – 0,730 тис.грн.

 

  1. Код КДБ 25010400 надходження від реалізації майна – 02 фонд:
 • Апарат сільської ради: придбання запасних картриджів для принтера на суму 5,120 тис.грн.
 • Бібліотеки: реалізація макулатури 595 кг на суму 2,082 тис.грн.

 

  1. Код КДБ 25020100 благодійні внески, гранти та дарунки  - 03 фонд:

-  Центральна бібліотека та філії: книги, журнали, брошури – 102,467 тис.грн.

- КЗ «Гнаровська ЗОШ»: бензокоса – 2,000 тис.грн., вогнегасники 3 шт. – 1,400 тис.грн.

- ОКЗ «Орієнтир»: послуги зі встановлення вентиляційної системи у підвальному приміщенні – 49,260 тис.грн., поточний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу – 60,446 тис.грн.

- Служба у справах дітей: ноутбук та сумка для ноутбука – 21,710 тис.грн.

- КУ «ЦНСП»: ноутбук та сумка для ноутбука – 21,710 тис.грн., планшети 5 шт. – 32,329 тис.грн.

- Сільська рада: генератори 9 шт. – 321,035 тис.грн., вуличний освітлювач – 296,119 тис.грн., ланцюгова пила 2 шт. та ріжучі ланцюги 6 шт. – 31,532 тис.грн., бак для води (на 1000 л.) – 2,459 тис.грн., похідні ліжка 10 шт. – 23,660 тис.грн., каремати 10шт. – 1,230 тис.грн., спальні мішки 10 шт. – 40,880 тис.грн., ковдри 20 шт. – 14,760 тис.грн., базові набори для ВПО 10 шт. – 22,440 тис.грн., гігієнічні набори 10 шт. – 2,150 тис.грн., продуктові набори – 314,254 тис.грн.

 

4.5.Код КДБ 25020200 - 03 фонд, надходження коштів від Запорізького обласного центра зайнятості  в сумі 53,893 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями.

 

4.6.Код 208400 кошти, що передаються із загального фонду до бюджету

розвитку (спеціального фонду) – 07 фонд :

-КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" на реконструкцію системи електропостачання з встановленням дизель-генератора – 232,253 тис.грн.

- ОКЗ «Орієнтир»: придбання бака для сміття – 11,120 тис.грн.

- КЗДО «ДС «Ромашка»: придбання бака для сміття – 11,120 тис.грн.

- Дніпровський ліцей: придбання ноутбуків – 191,997 тис.грн.

 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду становить 164,014 тис.грн., а саме:

по сільській раді: непроплачені послуги з адвокатської діяльності  адвокату Сашкову М.В. в сумі 65,500 тис.грн., за бланки по КП «Друкарня» в сумі 4,890 тис.грн., за новорічні подарунки дітям по ФОП Гавриленко Н.О. на суму 82,650 тис.грн., за членські внески до МАОМС «Геріональний центр розвитку спроможних територіальних громад» в сумі 4,770 тис.грн., невиплачені лікарняні працівникам в сумі 0,573 грн. та не пераховані податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок в сумі 1,411 тис.грн.,

по ОКЗ «Орієнтр» за навчання по пожежній безпеці, операторів котельні, безпеки систем газопостачання в сумі 3,200 тис.грн.,

по Дніпровському ліцею за страхування  пасажирів автобуса в сумі 1,020 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 224,826 тис.грн., а саме:

по КЗДО «ДС «Ромашка» за ноутбуки в сумі 99,000 тис.грн., за миючий пилосос в сумі 25,000 тис.грн., заборгованість батьків за харчування в сумі 0,239 тис.грн.

по КЗДО «ДС «Гнаровчата» заборгованість батьків за харчування в сумі 0,837 тис.грн.

 по Тернівському ліцею за ноутбуки  в сумі 99,750 тис.грн.

 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду становить 586,078 тис.грн., а саме:

по сільській раді за попередню оплату за природний газ  в сумі 114,222 тис.грн., невідшкодована сума орендарів за комунальні послуги в сумі 7,458 тис.грн., заборгованність по АК АПБ «Україна» в сумі 0,176 тис.грн., заборгованність Фонду соціального страхуваня за лікарняні в сумі 0,713 грн.

по закладам освіти за попередню оплату за природний газ  в сумі 463,509 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

 

          

          Начальник відділу фінансів                                                            

          Петро-Михайлівської сільської ради                                                Олена КУРЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь