ОГОЛОШЕННЯ з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Петро-Михайлівської сільської ради

Дата: 17.03.2023 10:51
Кількість переглядів: 135

Фото без опису

Шановні мешканці громади та суб'єкти господарювання!

 

На засіданні виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради, яке відбулося 25.01.2023 року, членами виконавчого комітету було прийнято рішення №31 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Петро-Михайлівської сільської ради»  (далі - Рішення).

Умови проведення конкурсного відбору, визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Петро-Михайлівської сільської ради були затверджені відповідно до Додатку 3 "Конкурсна документація" до рішення виконавчого комітету (зі змінами затвердженими рішенням №54 від 16.03.2023).

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Петро-Михайлівської сільської ради

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

Петро-Михайлівська сільська рада

70015, Запорізька область, Запорізький район, село Петро-Михайлівка,

 вул. Миру, 70

 

2. Підстава для проведення конкурсу: 

Рішення виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської ради від 25 січня 2023 року №31 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Петро-Михайлівської сільської ради» (зі змінами).

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів: 

 

Місце: 70015, Запорізька область, Запорізький район,

село Петро-Михайлівка, вул. Миру, 70

Дата: 19 квітня 2023 року

Час:10 год. 00 хв.

Відповідальна особа- Марчук Валентина Миколаївна

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

4.1 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості власних або орендованих транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території Петро-Михайлівської сільської ради.

4.2 Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту  транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану транспортних засобів.

4.3 Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.4 Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

4.5 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.6 Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Складає – _______ тис. м³ на рік.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходівяк окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям території Петро-Михайлівської сільської ради послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

6. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам: 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідка органів Державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість власних чи орендованих транспортних засобів, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документ, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідка - характеристика транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (за умови наявності такого досвіду);

- документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо (за умови здійснення діяльності з вторинної переробки відходів чи їх захоронення);

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості. 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів: 

 

7.1. Територія надання послуг: Лот №1

Збір та вивезення твердих побутових відходів на території сіл:

№ п/п

Назва населеного пункту

Площа території (га.)

Кількість житлових будинків

Кількість населення

1

с. Дніпровка

154,7

243

629

2

с. Петро-Свистуново

64,3

137

206

3

с. Великодубове

122,96

102

157

4

с. Губенське

28,1

9

2

5

с. Орлівське

18,9

39

17

6

с. Перун

30,5

34

9

7

с. Придолинівка

12,9

20

16

8

с. Тарасівка

34,0

39

27

9

с. Тернівка

341,15

242

508

10

с. Шевченка

39,7

51

97

11

с. Якимівка

89,2

37

63

12

с. Ясинувате

26,2

64

106

 

Всього

962,61

1017

1837

 

7.2. Територія надання послуг: Лот №2

Збір та вивезення твердих побутових відходів на території сіл:

 

№ п/п

Назва населеного пункту

Площа території (га.)

Кількість житлових будинків

Кількість населення

1

с. Улянівка

74,9

139

187

2

с. Вербове

67,5

186

339

3

с. Гнаровське

92,5

382

779

4

с. Грушівка

49,2

69

108

5

с. Круглик

24,7

24

3

6

с. Петро-Михайлівка

227,6

583

1400

 

Всього

536,4

1383

2816

 

8. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо). 

Полігон твердих побутових відходів ТОВ «Вельтум» м.Запоріжжя.

9. Вимоги до конкурсних пропозицій: 

9.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

9.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

9.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

9.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

10. Критерії оцінки конкурсних пропозицій: 

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

  • 1.Наявність в учасника достатньої кількості транспортних засобів (власних чи орендованих) для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

для підтвердження факту наявності достатньої кількості транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

перевага надається учасникові, який має транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

3. Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття власних контейнерів та транспортних засобів

4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі (за умови використання власного транспорту)

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

6. Наявність системи контролю руху транспортних засобів під час збирання та перевезення твердих побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

7. Вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів порівнюється окремо

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

9. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями транспортних засобів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

10. Способи поводження з твердими побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення твердих побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з твердими побутовими відходами способом, який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю твердих побутових відходів

 

11. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

- Учасник конкурсу має право не пізніше, ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

- Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення пророз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

- Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

- Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким надіслано конкурсну документацію.

- У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

12. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – 70015, Запорізька область, Запорізький район, село Петро-Михайлівка, вул. Миру, 70

- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 16 год. 00 хв.

14 квітня 2023 року.

 

- Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

13. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: 

- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10-00 год. 17 квітня 2023 року за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петро-Михайлівка, вул. Миру, 70.

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

14. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

- За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

- Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

15. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

16. Розгляд спорів. 

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Додаткову інформацію щодо конкурсної документації чи/або порядку проведення конкурсу можна отримати: за телефонами: (066)1330676, (050)9873436 або безпосередньо за адресою: с. Петро-Михайлівка, вул. Миру, 70 (відділ житлово-комунального господарства, земельних відносин, інфраструктури, транспорту, будівництва та архітектури або каб. №2)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь